Egzamin maturalny 2017 terminy

Egzamin maturalny 2017 terminy

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące terminów matur w roku 2017.

Sesja główna odbędzie się w dniach 4 do 24 maja 2017 r.‎

Część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych odbędzie się w dniach od 8 do 20 maja 2017r.

Część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego odbędzie się w dniach od 4 do 26 maja 2017r.

Część pisemna dla wszystkich przedmiotów odbędzie się od 4 do 24 maja 2017r.

Sesja dodatkowa odbędzie się w dniach od 1 do 20 czerwca 2017r.‎

Część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych odbędzie się w dniach od 5 do 7 czerwca 2017r.

Część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego odbędzie się w dniach od 1 do 20 ‎czerwca 2017r.

Część pisemna dla wszystkich przedmiotów odbędzie się – od 1 do 20 czerwca 2017r.

Kto może brać udział w sesji dodatkowej matur w 2017r.?

Sesja dodatkowa jest przeznaczona dla osób które udokumentują nieobecność z przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych na egzaminie maturalnym w sesji głównej i uzyskają zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na ‎przystąpienie do egzaminu w sesji dodatkowej.‎

Terminy sesji poprawkowej matura 2017

Sesja poprawkowa matur 2017 odbędzie się w dniach od 22 do 25 sierpnia.‎

Część ustna z zakresu wszystkich przedmiotów odbędzie się w dniach od 23 do 25 sierpnia 2017r.

Część pisemna z zakresu wszystkich przedmiotów odbędzie się w dniu 22 sierpnia‎ 2017r.

Dla kogo przewidziana jest sesja poprawkowa matur 2017?

Sesja poprawkowa jest przeznaczona dla osób które przystąpiły do egzaminu maturalnego z wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju i czerwcu oraz nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej oraz przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego.

Szczegółowy harmonogram sesji poprawkowej matura 2017:

Część pisemna: 22 sierpnia 2017r. (wtorek), godzina 9:00;

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015): w dniach od 23 do 25 sierpnia 2017r.

Wszystkim przygotowującym się do egzaminów maturalnych polecamy nasze testy online: Pytania maturalne online, wyboru testu można dokonać według roku matury lub przedmiotu.

Egzamin maturalny z matematyki 2016 podstawowy

Egzamin maturalny z matematyki 2016 podstawowy

Poniżej prezentujemy egzamin maturalny z matematyki z 2016 roku w nowej formule, na poziomie podstawowym.

Zachęcamy do ćwiczeń.

Język polski poziom podstawowy 2016 nowa formuła

Przeczytaj uważnie teksty,  a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nimi. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstów i tylko zaznaczając odpowiedź (pytania otwarte zostały zamienione na zamknięte ze względów technicznych testu online).

 

Matura język polski poziom podstawowy 2016 nowa

Matura język polski poziom podstawowy 2016 nowa

Poniżej udostępniamy Państwu egzamin maturalny z języka polskiego  2016 roku w nowej formule w wersji do rozwiązania online. Wszystkie odpowiedzi utworzono według klucza.  Ze względów technicznych wszelkie pytania otwarte zamieniono na zamknięte, wypracowania pominięto. Jeśli jesteś zainteresowany treścią pytań oraz kluczem do nich, po zakończeniu testu poniżej pojawi się link do pytań.

Język polski poziom podstawowy 2016 nowa formuła

Przeczytaj uważnie teksty,  a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nimi. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstów i tylko zaznaczając odpowiedź (pytania otwarte zostały zamienione na zamknięte ze względów technicznych testu online).