Egzamin maturalny 2017 terminy

Egzamin maturalny 2017 terminy

Poniżej zamieszczamy najważniejsze informacje dotyczące terminów matur w roku 2017.

Sesja główna odbędzie się w dniach 4 do 24 maja 2017 r.‎

Część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych odbędzie się w dniach od 8 do 20 maja 2017r.

Część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka ‎kaszubskiego odbędzie się w dniach od 4 do 26 maja 2017r.

Część pisemna dla wszystkich przedmiotów odbędzie się od 4 do 24 maja 2017r.

Sesja dodatkowa odbędzie się w dniach od 1 do 20 czerwca 2017r.‎

Część ustna z języka polskiego i języków mniejszości narodowych odbędzie się w dniach od 5 do 7 czerwca 2017r.

Część ustna z języków obcych nowożytnych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego odbędzie się w dniach od 1 do 20 ‎czerwca 2017r.

Część pisemna dla wszystkich przedmiotów odbędzie się – od 1 do 20 czerwca 2017r.

Kto może brać udział w sesji dodatkowej matur w 2017r.?

Sesja dodatkowa jest przeznaczona dla osób które udokumentują nieobecność z przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych na egzaminie maturalnym w sesji głównej i uzyskają zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na ‎przystąpienie do egzaminu w sesji dodatkowej.‎

Terminy sesji poprawkowej matura 2017

Sesja poprawkowa matur 2017 odbędzie się w dniach od 22 do 25 sierpnia.‎

Część ustna z zakresu wszystkich przedmiotów odbędzie się w dniach od 23 do 25 sierpnia 2017r.

Część pisemna z zakresu wszystkich przedmiotów odbędzie się w dniu 22 sierpnia‎ 2017r.

Dla kogo przewidziana jest sesja poprawkowa matur 2017?

Sesja poprawkowa jest przeznaczona dla osób które przystąpiły do egzaminu maturalnego z wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju i czerwcu oraz nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej oraz przystąpili do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego.

Szczegółowy harmonogram sesji poprawkowej matura 2017:

Część pisemna: 22 sierpnia 2017r. (wtorek), godzina 9:00;

Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne – prezentacja i wypowiedź – formuła od 2015): w dniach od 23 do 25 sierpnia 2017r.

Wszystkim przygotowującym się do egzaminów maturalnych polecamy nasze testy online: Pytania maturalne online, wyboru testu można dokonać według roku matury lub przedmiotu.