Egzamin maturalny język polski 2016 pdf

Egzamin maturalny język polski 2016 pdf

Poniżej zamieszczamy egzamin maturalny z języka polskiego z 2016 roku w oryginalnym formacie pdf. Pod egzaminem zamieszczono klucz do pytań. Jeśli są Państwo zainteresowani rozwiązaniem testu w wersji testu online, zapraszamy na stronę: język polski 2016 pisemny

Matura język polski poziom podstawowy 2016 nowa

Matura język polski poziom podstawowy 2016 nowa

Poniżej udostępniamy Państwu egzamin maturalny z języka polskiego  2016 roku w nowej formule w wersji do rozwiązania online. Wszystkie odpowiedzi utworzono według klucza.  Ze względów technicznych wszelkie pytania otwarte zamieniono na zamknięte, wypracowania pominięto. Jeśli jesteś zainteresowany treścią pytań oraz kluczem do nich, po zakończeniu testu poniżej pojawi się link do pytań.

Język polski poziom podstawowy 2016 nowa formuła

Przeczytaj uważnie teksty,  a następnie wykonaj zadania umieszczone pod nimi. Odpowiadaj tylko na podstawie tekstów i tylko zaznaczając odpowiedź (pytania otwarte zostały zamienione na zamknięte ze względów technicznych testu online).